Zoveel kerken, zoveel mensen, zoveel verschillen. Geloven in de Stad wil graag kerken met elkaar in contact brengen, zodat alle mensen in deze stad niet afgeleid worden door kerkmuren, maar vrij zicht hebben op de liefde van God. Samen kunnen we handen en voeten geven aan het zichtbaar maken van het Koninkrijk van God in Haarlem en omgeving!

Op deze pagina vindt u een overzicht van alle bij het netwerk Geloven in de Stad aangesloten kerken en organisaties.

Deelnemende kerken

Baptistengemeente Haarlem http://www.baptistenhaarlem.nl
Fonteinkerk http://www.fonteinkerkhaarlem.nl/
Goede Herderkerk http://www.cgkhaarlem.nl/
Heemkerk (Heemstede) http://www.heemkerk.nl/
Hersteld Apostolische Zendingkerk http://www.hazknederland.org/gemeentes/gemeente-haarlem/
Het Open Huis http://hetopenhuishaarlem.nl/
Immanuël http://www.pgimmanuel.nl/
Kerk van de Nazarener http://www.kvdnhaarlem.nl/
Levend Woord Gemeente http://www.levendwoordgemeentehaarlem.nl/
Meeting Place International https://meetingplaceic.com/
Pelgrimkerk http://www.pelgrimkerk.nl/
Petrakerk (Heemstede) http://www.petrakerkheemstede.nl
Petrakerk (IJmuiden) http://www.petrakerkijmuiden.nl/
re:connect http://reconnect.cc
Nehemia (Heemstede) http://www.rafael-nehemia.nl/
Shelter-Haarlem http://www.shelter-haarlem.nl/
Wilhelminakerk http://www.wilhelminakerk.nl/

Deelnemende organisaties

Bijbel-In http://www.bijbelin.nl/
Christen Unie Haarlem http://www.haarlem.christenunie.nl/
CityShapers http://www.cityshapers.nl/
Corrie ten Boomhuis https://www.corrietenboom.com
DeelHem https://www.r3new.nl/communities/
Ontmoeting Het Open Huis https://www.ontmoeting.org/locaties/haarlem/
Present Haarlem http://www.stichtingpresent.nl/haarlem
Serve the City Haarlem http://www.stchaarlem.nl/
Youth for Christ Haarlem http://haarlem.yfc.nl/

Samenwerkend in projecten

Evangelische Broedergemeente (Haarlem) http://www.ebgnoordholland.nl/
Evangelisch-Lutherse Gemeente Haarlem http://www.luthersekerkhaarlem.nl/
Immanuëlkerk (Protestantse Gemeente Haarlem-Noord) https://kerkpleinhaarlemnoord.nl/
Koningkerk (evangelische gemeente) https://www.koningkerkhaarlem.nl/
Zevendedags Baptisten (sabbatvierende gemeente) https://www.7e-dags-baptisten.nl/haarlem/html/locatie.html
Diaconie Protestantse Gemeente Haarlem http://diaconiehaarlem.nl/
PKN Classis Haarlem http://www.classishaarlem.nl/
Evangeliegemeente Castricum http://www.egcastricum.nl/
Evangeliegemeente De Verandering (Heemskerk) http://www.egdeverandering.nl/
Baptistengemeente Heemskerk http://www.baptistenheemskerk.nl/
De Graankorrel (Hoofddorp) http://www.degraankorrel.nl/
Hart voor Velserbroek (geloofsgemeenschap) http://www.hartvoorvelserbroek.nl/
Het Kruispunt (Protestantse Gemeente Santpoort-Velserbroek) http://www.pg-spvb.nl/
Baptistengemeente IJmuiden http://www.baptistenijmuiden.nl/
Nieuwe Kerk (IJmuiden) http://www.denieuwekerk.nl/
Ichtuskerk (IJmuiden) http://ijmuiden.pkngemeente.nl/
De Ark Haarlem (woon- en werkgemeenschap) http://www.arkhaarlem.nl//
Woord en Daad kringloopwinkel https://www.woordendaad.nl/winkels/kringloopwinkel-haarlem/
Encouraging City (Bar Nabas) http://www.encouragingcity.com/
Haarlem Mozaïek (Nieuwe Haarlemmers) http://www.haarlemmozaiek.nl/