Geloven in de Stad en de aangesloten organisaties ontwikkelen zich doorlopend. Dit betekent dat wij regelmatig op zoek zijn naar mensen die graag hun gaven en talenten inzetten om God in Haarlem te dienen.

projectcoördinator Geloven in de Stad

Het verlangen van Geloven in de Stad is om de komende jaren meer impact te hebben in de stad. dat vraagt andere vormen van samenwerken en organiseren. Meer initiatieven gedragen door meer gemeenten samen. Een belangrijke focus is het starten van nieuwe vormen van kerk-zijn.

Hiervoor is het nodig dat er meer coördinatievermogen en organisatiekracht komt. Daarom zijn we op zoek naar een projectcoördinator. De belangrijkste verantwoordelijkheid van deze coördinator is om gekozen projecten te realiseren of te ondersteunen in de uitvoering. Daarnaast help je ook de organisatie en het netwerk te versterken.

Klik hier voor de vacaturebeschrijving.

sociaal pionier jongerenvrijwilligersnetwerk

In Haarlem zijn wij op dit moment bezig met het opzetten van een jongerenvrijwilligersnetwerk. Voor dit netwerk zijn wij op zoek naar één of twee sociaal pioniers. Als sociaal pionier werk je aan de missie van het netwerk: jongeren inspireren en ondersteunen in het bieden van hulp en een netwerk aan mensen die zelf weinig of geen netwerk hebben.

Klik hier voor de vacaturebeschrijving.

missionair pionier in Velserbroek en IJmuiden

Hart voor Velserbroek is een reeds bestaande pioniersplek, opgericht vanuit verschillende kerken in de regio. Hart voor IJmuiden staat nog in de kinderschoenen. De Petrakerk heeft hier het verlangen te bouwen aan een nieuwe geloofsgemeenschap. Als missionair pionier help je in Velserbroek om de nieuwe geloofsgemeenschap verder vorm te geven en in IJmuiden onderzoek je de mogelijkheden voor het opzetten van een nieuwe pioniersplek.

Klik hier voor de vacaturebeschrijving.

manager farm project in Kenia

Het farm project is een onderdeel van een christelijke non-profit organisatie in het Oost-Afrikaanse Kenia. Als manager ben je verantwoordelijk voor het landbouwproject alsmede het sociaal hersteltraject van jongens en jonge mannen.

Klik hier voor de vacaturebeschrijving.

woongebeleider De Ark

De Ark Haarlem is een gemeenschap met verschillende projecten: een woonhuis, een werkplaats en een tuinderij. Hier werken en wonen mensen die het leven willen delen met mensen met een verstandelijke beperking. Als niet-inwonend woonbegeleider begeleid je de huisgenoten bij hun persoonlijke verzorging en hun dagelijkse activiteiten en sociale contacten.

Klik hier voor de vacaturebeschrijving.