Het wandeltheater Dolorosa trekt al dertien jaar duizenden bezoekers. Het verrast de bezoekers met meer dan tien verschillende scènes uit het leven van Jezus. Via levende standbeelden, moderne dans, toneel, live  muziek en beeldende kunst wordt het verhaal op zaterdag 6 en zondag 6 aprilverteld.Het decor krijgt nog extra allure en sfeer doordat het plaatsvindt…

Sinds zondag 4 februari 2019 is Haarlem weer een kerk rijker: de Eritrees-orthodoxe Tewahedo kerk. Deze kerk behoort tot de oriëntaals-orthodoxe christelijke kerken en is nauw verwand met de koptisch-orthodoxe kerk. Tot 1993 maakte de kerk deel uit van de Ethiopisch-orthodoxe kerk, maar de burgeroorlog en de hierop volgende zelfstandigheid van Eritrea als land maakte…

Woensdag 13 februari is er weer een avond waar een mooie groep mensen verder gaat praten over de Kerk in Haarlem, over de hoop en het verlangen voor die kerk en voor de stad en welke rol zij zelf als 20’ers en 30’ers daarin kunnen betekenen. In Haarlem wordt al jaren nagedacht wat het betekent…

Zondagavond 20 januari is er een gebedsavond van de gezamenlijke kerken in Haarlem. Op die dag start ook de Week van Gebed 2019. Dat is een jaarlijks terugkerende week waarin christenen samen bidden en voert terug op een lange gebedstraditie van ruim 150 jaar. Door samen te bidden ervaren we eenheid en tonen we verantwoordelijkheid…

© 2019 Geloven in de Stad

Volg Geloven in de Stad: