Sinds zondag 4 februari 2019 is Haarlem weer een kerk rijker: de Eritrees-orthodoxe Tewahedo kerk. Deze kerk behoort tot de oriëntaals-orthodoxe christelijke kerken en is nauw verwand met de koptisch-orthodoxe kerk. Tot 1993 maakte de kerk deel uit van de Ethiopisch-orthodoxe kerk, maar de burgeroorlog en de hierop volgende zelfstandigheid van Eritrea als land maakte…

Ook in Haarlem is er nu een kliederkerk, en wel in het Rozenprieel. De kliederkerk is een missionaire vorm van kerk-zijn, waarbij jong en oud samen op een creatieve manier de betekenis van de Bijbelverhalen ontdekken. De naam kliederkerk is gekozen om zo te laten zien dat we vanuit de chaos van het leven op…

Woensdag 13 februari is er weer een avond waar een mooie groep mensen verder gaat praten over de Kerk in Haarlem, over de hoop en het verlangen voor die kerk en voor de stad en welke rol zij zelf als 20’ers en 30’ers daarin kunnen betekenen. In Haarlem wordt al jaren nagedacht wat het betekent…

© 2019 Geloven in de Stad

Volg Geloven in de Stad: