De pioniersplekken in de protestantse kerk (PKN) schieten als paddenstoelen uit de grond. Het zijn er al honderd en een zelfde aantal is in de maak. Het zijn nieuwe, frisse vormen van kerk-zijn, met als doel nieuwe mensen te bereiken met het evangelie. Niet voor even, maar duurzaam.Niet alles waar mensen naar verlangen en hopen…

De week van gebed is weer van start gegaan. Elke dag van deze gebedsweek zijn er in één van de Haarlemse kerken of bij iemand thuis gebedsmomenten. Soms ‘s morgens, soms overdag en soms ‘s avonds.Zie voor de gebedsmomenten onderstaand schema. Andere gebedsmomenten met een interkerkelijk karakter zijn:* Stadsgebed (elke eerste vrijdagavond van de maand),…

Zondagavond 20 januari is er een gebedsavond van de gezamenlijke kerken in Haarlem. Op die dag start ook de Week van Gebed 2019. Dat is een jaarlijks terugkerende week waarin christenen samen bidden en voert terug op een lange gebedstraditie van ruim 150 jaar. Door samen te bidden ervaren we eenheid en tonen we verantwoordelijkheid…

Op 5 februari start er een nieuwe editie van het Zalig Zingen Project Extra Small onder leiding van Talitha Nawijn. Het afgelopen jaar was de eerste editie en dat gaf zoveel plezier (en groei en diepgang). Het project is feitelijk een klein koor dat precies in een huiskamer past. Er zijn negen repetities. Daarnaast is…

© 2020 Geloven in de Stad

Volg Geloven in de Stad: