Ieder jaar organiseert Geloven in de Stad een inspiratiedag – een visiedag – om met voorgangers en andere leiders uit de kerken en organisaties samen na te denken over de kansen en uitdagingen voor de komende periode. Dit jaar komen op deze dag twee thema’s aan de orde. Ontwikkeling en trends in de samenleving In…

Tijdens de City Worship Tour geeft Martin Smith een aantal aanbiddingsavonden, waaronder in het Patronaat in Haarlem. Uit eerdere avonden is gebleken dat daar, waar kerken en internationaal bekendstaande aanbiddingsleiders samenkomen, er iets bijzonders met de stad gebeurt. Het is aanbidding in actie: zoekend naar verbinding en bouwend aan Gods Koninkrijk. En aanbidding mag een…

De theater Passion trekt al twaalf jaar duizenden bezoekers. Het verrast de bezoekers met dertien verschillende scènes uit het leven van Jezus. Via levende standbeelden, moderne dans, toneel, live  muziek en beeldende kunst wordt het verhaal op zaterdag 24 en zondag 25 maart verteld. Het decor krijgt nog extra allure en sfeer doordat het plaatsvindt…

De week voor Pasen wordt veelal de Stille Week genoemd. Het is de week waarin Jezus voor de laatste keer avondmaal vierde met zijn leerlingen, en Hij verraden en gekruisigd werd. In bijna alle kerken wordt op vrijdagavond de Goede Vrijdag-dienst gehouden. Maar er zijn ook kerken die elke avond van deze week een (korte)…

© 2020 Geloven in de Stad

Volg Geloven in de Stad: